น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รองผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะฯ ผู้สัมมนาการรปภ. บุคคลสำคัญ ของ กรภ.สกข.ขว.ทร.

Release Date : 13-08-2019 20:20:29
น.อ.สามารถ  ปราโมศย์ รองผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะฯ ผู้สัมมนาการรปภ. บุคคลสำคัญ ของ กรภ.สกข.ขว.ทร.

น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รองผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะฯ ผู้สัมมนาการรปภ. บุคคลสำคัญ ของ กรภ.สกข.ขว.ทร. ทำการฝึกรูปขบวนยานยนต์คุ้มกันบุคคลสำคัญในพื้นที่ บริเวณด้านหน้าอาคาร. กองสนับสนุน นสร.กร. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลปลอดภัย เมื่อ 7 ส.ค. 62