สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน
น.อ.ใจเพชร ทองด้วง

ผชท.ทร.ไทย/ลอนดอน

ผชท.ทร.ไทย/โรม
น.อ.เมธีชัย แก้วนิล

ผชท.ทร.ไทย/โรม

ผชท.ทร.ไทย/มาดริด
น.อ.ชลภู ชูศรี

ผชท.ทร.ไทย/มาดริด

ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี
น.อ.จักริน ขาวรัตน์

ผชท.ทร.ไทย/นิวเดลี

ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา
น.อ.ดุลยวัฒน์ เชาวน์ดี

ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา

ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา
น.อ.ภาคภูมิ หมื่นศรี

ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา

ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา
น.อ.ชานินท์ ศรียาภัย

ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา

ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน
น.อ.พีระพงษ์ อยู่ศิริ

ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน

ผชท.ทร.ไทย/ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว
น.อ.ปัญญา ชัตไพบูลย์

ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว

ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ
น.อ.ธงฉาน บุญระเทพ

ผชท.ทร.ไทย/พนมเปญ

ผชท.ทร.ไทย/ฮานอย
น.อ.วรุณ วีระกุล

ผชท.ทร.ไทย/ฮานอย

ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง
น.อ.วัชรชัย พูสิทธิ์

ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง

ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน
น.อ.ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์

ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน

ผชท.ทร.ไทย/มอสโก
น.อ.สรรเสริญ สาโดด

ผชท.ทร.ไทย/มอสโก

ผชท.ทร.ไทย/ปารีส
น.อ.ชัยยุทธ์ คลังเงิน

ผชท.ทร.ไทย/ปารีส

ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง
น.อ.กรจักร์ ยศธสาร

ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง

ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์
น.อ.ศรสิทธิ์ คลองน้อย

ผชท.ทร.ไทย/สิงคโปร์

ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์
น.อ.ไพฑูรย์ เส็งเจริญ

ผชท.ทร.ไทย/กัวลาลัมเปอร์