ขว ทร .ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการในงานการประขุมใหญ่ประจำปี งป 62 ของสำนักงานทหารเรือหญิง เมื่อ 8 ส ค62 ณ นันทอุทยานสโมสร

Release Date : 13-08-2019 14:38:28
ขว ทร .ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการในงานการประขุมใหญ่ประจำปี งป 62 ของสำนักงานทหารเรือหญิง เมื่อ 8 ส ค62 ณ นันทอุทยานสโมสร

ขว ทร .ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการในงานการประขุมใหญ่ประจำปี งป 62 ของสำนักงานทหารเรือหญิง เมื่อ 8 ส ค62 ณ นันทอุทยานสโมสร