พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานข่าวกรองของหน่วยข่าวพื้นที่สัตหีบ

Release Date : 06-08-2019 20:32:24
พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานข่าวกรองของหน่วยข่าวพื้นที่สัตหีบ

พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานข่าวกรองของหน่วยข่าวพื้นที่สัตหีบ ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ ในโอกาสนี้ ผบ.ทรภ.๑ มอบหมายให้ พล.ร.ต.ภิญโญ  โตเลี้ยง รอง ผบ.ทรภ.๑ ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใน 3109000 - 1200 ก.ค.62