น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยหน่วยของ ทร.

Release Date : 06-08-2019 20:28:17
น.อ.สามารถ  ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยหน่วยของ ทร.

 น.อ.สามารถ  ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยหน่วยของ ทร.
โดยไปตรวจหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง (นรข.)b หน่วยที่ 1 ที่สถานีเรือบึงกาฬ เมื่อ 21 ก.ค.62