พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. ให้การต้อนรับ นาวาเอก ดิง จุง ซุง Dinh Trung Dung และคณะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ขว.ทร

Release Date : 05-06-2019 08:25:41
พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. ให้การต้อนรับ นาวาเอก ดิง จุง ซุง Dinh Trung Dung และคณะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ขว.ทร

พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. ให้การต้อนรับ นาวาเอก ดิง จุง ซุง Dinh Trung Dung และคณะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ขว.ทร. ครั้งที่ 6 ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ ขว.ทร. เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๒