พล.ร.ต.ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รอง จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้ข่าวกรองเทคนิคและงานด้านข่าวกรองการภาพ

Release Date : 29-04-2019 09:53:13
พล.ร.ต.ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร์ รอง จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้ข่าวกรองเทคนิคและงานด้านข่าวกรองการภาพ

พล.ร.ต.ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร์ รอง จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้ข่าวกรองเทคนิคและงานด้านข่าวกรองการภาพ ระหว่าง ๒๓-๒๕ เม.ย.๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ไซมิส โฮเต็ล พัทยา เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๒