ขว.ทร. ร่วมจัดกำลังพล ร่วมงานอุ่นไอรัก2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า

Release Date : 09-01-2019 14:30:11
ขว.ทร. ร่วมจัดกำลังพล ร่วมงานอุ่นไอรัก2  ณ พระลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า

ขว.ทร. ร่วมจัดกำลังพล ร่วมงานอุ่นไอรัก2  ณ พระลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า เมื่อ ๔ ม.ค.๖๒