พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาส วันชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Release Date : 17-01-2018 17:11:30
พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาส วันชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาส วันชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ  เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐