ภริยา ผชท.ทร.ร่วมงานภริยาทูตเอเซีย
ณ ทำเนียบฑูตปากีสถาน