เกี่ยวกับประเทศสเปน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์


ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปบนคาบสมุทรไอบีเรีย


อาณาเขต

ทิศเหนือ จรด ทะเลกันตาบริโก ราชรัฐอันดอร์รา และประเทศฝรั่งเศส

ทิศตะวันออก จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ทิศใต้ จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ช่องแคบยิบรอลต้า และมหาสมุทรแอตแลนติก

ทิศตะวันตกจรด ประเทศโปรตุเกส และมหาสมุทรแอตแลนติก

เนื้อที่ ๕๐๔,๘๘๐ ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส เนื้อที่ของประเทศสเปน แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

ส่วนที่เป็นคาบสมุทร คือ

 1. คาบสมุทรไอบีเรีย
 2. ดินแดนทางเหนือของโมร็อกโก ได้แก่ เซวตา (Ceuta) และเมลิยา (Melilla)

ส่วนที่เป็นหมู่เกาะ คือ

 1. หมู่เกาะบาเลอาริค (Balearic Islands)
 2. หมู่เกาะคะเนรี (Canary Islands)

นอกจากนี้ ยังมีดินแดนอื่นที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของรัฐบาลสเปน

 1. Islas Chafarinas
 2. Penon de Alhucemas
 3. Penon de Velez de la Gomera

ภูมิอากาศ

ประเทศสเปนตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น แต่เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ อากาศของภูมิภาคต่างๆ จึงมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิประเทศ เช่น ภาคเหนือ มีสภาพอากาศของริมฝั่งทะเล ซึ่งโดยปกติในฤดูหนาวไม่หนาวจัด และเย็นสบายในฤดูร้อน แต่เป็นภาคที่ฝนตกฉุกและมีความชื้นสูง ส่วน ภาคกลาง และ ภาคใต้ สภาพอากาศแห้ง ฝนตกน้อย ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด แต่ในฤดูหนาวไม่หนาวจัดเมืองหลวง กรุงมาดริด

เมืองสำคัญ
- บาร์เซโลนา (Barcelona)
- บาเลนเซีย (Valencia)
- เซวิญ่า (Sevilla)
- ซาราโกซา (Zaragoza)
- มาลากา (Malaga)
- บิลเบา (Bilbao)

ประชากร ๔๔,๑๐๘,๕๓๐ คน (ค.ศ. ๒๐๐๕) ประกอบด้วยเชื้อชาติต่าง ๆ ได้แก่

 • Spanish (ร้อยละ ๗๔)
 • Catalan (ร้อยละ ๑๕.๙)
 • Galician (ร้อยละ ๖.๓)
 • Basque (ร้อยละ ๔.๘)


สเปนมีอัตราการขยายตัวของประชากร ร้อยละ ๒.๑ เพิ่มจาก ร้อยละ ๐.๑ ในปี ๑๙๙๙)

ศาสนา

ชาวสเปนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก (ร้อยละ ๙๔)

ภาษา

 • ภาษาราชการ คือ ภาษาสเปน (Castellano)
 • ภาษาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษากาตาลัน (Catal?n) พูดในแค้วนกาตาลุนยา
 • ภาษากาเยโก (Gallego) พูดในแค้วนกาลิเซีย
 • ภาษาบาเลนเซียโน (Valenciano) พูดในแคว้นบาเลนเซีย
 • ภาษาบาสโก (Vasco) พูดในแคว้นบาสก์


วันชาติ ๑๒ ตุลาคม

สกุลเงิน ยูโร (EURO)

การเมือง การปกครอง

รูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional monarchy)

ประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอส ที่ ๑ (Juan Carlos I) ทรงขึ้นครองราชย์วันที่ ๒๒พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๗๕ ทรงอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระราชินีโซเฟีย (Queen Sofia)

การเมือง

เขตการปกครองประเทศสเปนแบ่งเขตการปกครองเป็นแคว้นอิสระ ๑๗ แคว้น (autonomous communities) และ ๒ จังหวัด อยู่ทางตอนเหนือของโมร็อกโก (autonomous provinces) โดย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเปิดโอกาสให้แคว้นต่างๆ มีสิทธิในการปกครองตนเองได้ในระดับที่ต่างกันตามภูมิหลังการปกครองตนเองของ แต่ละแคว้น โดยที่แต่ละแคว้นมีสภาของตนเอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทุก ๆ ๔ ปี และได้รับสิทธิและอำนาจบริหารท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้รัฐบาลสเปน

แคว้นอิสระทั้ง ๑๗ แคว้น ประกอบด้วย

 • Andalucia * Aragon * Asturias * Balearic Islands
 • Canary Islands * Cantabria * Castilla La Mancha
 • Castilla y Leon * Cataluna * Comunidad Valenciana
 • Extremadura * Galicia * Madrid
 • Murcia * Navarra * Pais Vasco
 • Rioja

จังหวัดอิสระ autonomous province s

 • Ceuta
 • Melilla


สถาบันทางการเมือง

ประเทศสเปนมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข มาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๗๘ หลังจากที่ถูกปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการโดยจอมพลฟรังโก (General Francisco Franco) มา ๓๖ ปี (ค.ศ. ๑๙๓๙-๑๙๗๕)ในปี ค.ศ.๑๙๗๘ เมื่อสเปนเปลี่ยนมาปกครอง โดยระบอบประชาธิปไตย ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.๑๙๗๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ประมุขแห่งรัฐ

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ปี ค.ศ.๑๙๗๘) ของสเปน พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพสเปน

 • ทรงมีพระราชอำนาจที่จะอนุมัติและประกาศใช้พระราชบัญญัติต่างๆ
 • เรียกประชุม ยุบรัฐสภา และประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง
 • ทรงเสนอนามผู้ที่ทรงเห็นว่าสมควรจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง ทรงแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
 • ทั้งนี้ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับราชการจะต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยว ข้องผู้หนึ่ง ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และผู้รับสนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในพระราชกรณียกิจนั้นๆ