ผชท.ทร.ไทย/มาดริด

วุฒิการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
ภริยา
บุตร