ผบ.กร.และคณะ ตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ระหว่าง 28 มิ.ย. - 5 ก.ค.62

Release Date : 04-07-2019 10:12:47
ผบ.กร.และคณะ ตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ระหว่าง 28 มิ.ย. - 5 ก.ค.62

น.อ.พิทักษ์  นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์ราและภริยา ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.นพดล  สุภากร ผบ.กร.และคณะเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ระหว่าง 28 มิ.ย. - 5 ก.ค.62