เวียดนามและลาวประชุมกำหนดทิศทางความร่วมมือพื้นที่ชายแดนในปี ๒๕๖๒

Release Date : 12-12-2018 00:00:00
เวียดนามและลาวประชุมกำหนดทิศทางความร่วมมือพื้นที่ชายแดนในปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๑ สื่อออนไลน์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรายงานผลการประชุมคณะผู้แทนชายแดนเวียดนาม-ลาวประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๘ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยผู้แทนของทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงด้านความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง พร้อมกับทบทวนการดำเนินการความร่วมมือตามสัญญาว่าด้วยระเบียบการชายแดน โดยเฉพาะความสำคัญด้านการพัฒนาและบริหารจัดการระบบด่านชายแดน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การสาธารณสุข และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เวียดนามและลาวยังหารือในประเด็นการอพยพย้ายถิ่นและการแต่งงานอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนที่ต้องเร่งแก้ไขร่วมกัน สำหรับในปี ๒๕๖๒ ทั้งสองฝ่ายจะให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการเอกสารทางกฎหมายให้กับบุคคลตามพื้นที่ชายแดน รวมถึงความร่วมมือระบบ single-window บริเวณจุดผ่านแดนสะหวัน-ลาวบาว ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องที่คาดว่าจะเริ่มใช้บริการได้ในกลางปี ๒๕๖๒ (ที่มา:สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)