ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/ฮานอย และ ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ ได้จัดงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย

Release Date : 06-03-2017 08:25:07
ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/ฮานอย และ ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ  ได้จัดงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/ฮานอย และ ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ  ได้จัดงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย โดยมี เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอย เป็นประธาน เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐