พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งป.๖๓

Release Date : 13-08-2019 20:22:03
พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  ผอ.สนผ.ขว.ทร.  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งป.๖๓

พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งป.๖๓ ณ โรงแรม Beyond Suite บางพลัด เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๒