พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะทำงานด้าน PMQA และ KM

Release Date : 13-08-2019 20:19:09
พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์  จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะทำงานด้าน PMQA และ KM

พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะทำงานด้าน PMQA และ KM รวมถึงข้าราชการ ขว.ทร.ที่ร่วมแข่งขันไตรกีฬา สนามที่ ๔ ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับ ขว.ทร. ในช่วงที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน เมื่อ ๗ ส.ค.๖๒