น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะฯ ผู้สัมมนาการรปภ. บุคคลสำคัญ ของ กรภ.สกข.ขว.ทร.

Release Date : 13-08-2019 14:39:52
น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะฯ ผู้สัมมนาการรปภ. บุคคลสำคัญ ของ กรภ.สกข.ขว.ทร.

เมื่อ 6 ส.ค.62 น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร. นำคณะฯ ผู้สัมมนาการรปภ. บุคคลสำคัญ ของ กรภ.สกข.ขว.ทร. ฝึกการยิงอาวุธประจำกายด้วยกระสุนจริง การฝึกทดสอบสถานีทดสอบกำลังใจและฝึกการลงทางดิ่งจากอาคาร แบบ Repel กรณีขึ้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลปลอดภัย ณ นสร.กร.