พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร.ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์

Release Date : 13-08-2019 14:37:35
พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร.  เป็นผู้แทน ผบ.ทร.ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์

พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร.ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒