พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. ร่วมกับคณะ จก.ขว.ทหาร ประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ระหว่าง ขว.ทหาร - ขว.ทหาร สปจ. ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Release Date : 06-08-2019 20:34:05
พล.ร.ท.อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. ร่วมกับคณะ จก.ขว.ทหาร  ประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ระหว่าง ขว.ทหาร - ขว.ทหาร สปจ. ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พล.ร.ท.อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. ร่วมกับคณะ จก.ขว.ทหาร  ประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ระหว่าง ขว.ทหาร - ขว.ทหาร สปจ. ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อ ๒ ส.ค.๖๒