งานวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือNQA Day (Navy Quality Award Day)

Release Date : 06-08-2019 20:29:33
งานวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือNQA Day (Navy   Quality Award Day)

พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. รับมอบรางวัล จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

1. การจัดการความรู้ ( KM)ดีเด่น กรมในส่วนบัญชาการ

2  การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ดีเด่น กรมในส่วนบัญชาการ

3 หมวด 1 ผู้นำองค์กร (PMQA) ดีเด่น

เนื่องในงานวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือNQA Day (Navy   Quality Award Day) เมื่อ 23 ก ค 62 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทร.