พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสมียนการข่าว รุ่นที่ 20 ปี งป.62 ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ ขว.ทร. เมื่อ 19 ก.ค.62

Release Date : 06-08-2019 20:26:56
พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสมียนการข่าว รุ่นที่ 20 ปี งป.62 ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ ขว.ทร. เมื่อ 19 ก.ค.62

พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสมียนการข่าว รุ่นที่ 20 ปี งป.62 ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ ขว.ทร. เมื่อ 19 ก.ค.62