พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นผู้แทน รอง จก.ขว.ทร. ในฐานะผู้แทน ผบ.ทร. ให้การรับรอง พ.ท. Lee Kiok Kia รอง ผชท.ทหาร สิงคโปร์/กรุงเทพฯ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

Release Date : 06-08-2019 20:24:23
พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นผู้แทน รอง จก.ขว.ทร. ในฐานะผู้แทน ผบ.ทร. ให้การรับรอง พ.ท. Lee Kiok Kia รอง ผชท.ทหาร สิงคโปร์/กรุงเทพฯ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ก.ค.๖๒ พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นผู้แทน รอง จก.ขว.ทร. ในฐานะผู้แทน ผบ.ทร. ให้การรับรอง พ.ท. Lee Kiok Kia รอง ผชท.ทหาร สิงคโปร์/กรุงเทพฯ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ พ.ท. Ho Khee Kah รอง ผชท.ทหาร สิงคโปร์/กรุงเทพฯ คนใหม่  ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ ขว.ทร. อาคาร บก.ทร.(วังนันทอุทยาน)