พล.ร.ท. อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562

Release Date : 05-06-2019 08:31:04
พล.ร.ท. อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ประจำปี 2562

พล.ร.ท. อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ประจำปี 2562  ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ ขว.ทร. ชั้น2 อาคาร บก.ทร.วังนันทอุทยาน