พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุตินธร ทัตตานนท์ ผบ.ทรภ.2 ในโอกาสเดินทางไปติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามแผนงานข่าวกรอง ของหน่วยข่าว ทร. พื้นที่รับผิดชอบ ทรภ.2

Release Date : 05-06-2019 08:28:47
พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุตินธร  ทัตตานนท์ ผบ.ทรภ.2 ในโอกาสเดินทางไปติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามแผนงานข่าวกรอง ของหน่วยข่าว ทร. พื้นที่รับผิดชอบ ทรภ.2

พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุตินธร  ทัตตานนท์ ผบ.ทรภ.2 ในโอกาสเดินทางไปติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามแผนงานข่าวกรอง ของหน่วยข่าว ทร. พื้นที่รับผิดชอบ ทรภ.2 และ ฉก.นย.ภต.  ใน 270900 พ.ค.62  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อ