พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะร่วมสำรวจ พื้นที่เกาะกระ และการปฎิบัติงานของ นป.สอ.รฝ.621

Release Date : 05-06-2019 08:27:50
พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะร่วมสำรวจ พื้นที่เกาะกระ และการปฎิบัติงานของ นป.สอ.รฝ.621

พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะร่วมสำรวจ พื้นที่เกาะกระ และการปฎิบัติงานของ นป.สอ.รฝ.621 ณ เกาะกระ จว.นครศรีธรรมราช เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๒