พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมครูข่าว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 29-04-2019 09:53:54
พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  ผอ.สนผ.ขว.ทร.  เข้าร่วมกิจกรรมครูข่าว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  ผอ.สนผ.ขว.ทร.  เข้าร่วมกิจกรรมครูข่าว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา ระหว่าง ๒๔-๒๖ เม.ย.๖๒