ขว.ทร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดอรุณราชวราราม

Release Date : 04-04-2019 13:49:30
ขว.ทร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดอรุณราชวราราม

ขว.ทร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดอรุณราชวราราม เนื่องในวันสถาปนาหน่วย กพ.ทร. ขว.ทร. ยก.ทร. และ กบ.ทร. ประจำปี 2562  เมื่อ 27  มีค 62