พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผอ.สนผ.ขว.ทร. เป็นประธารในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักนโยบายและแผน

Release Date : 04-04-2019 13:48:35
พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  ผอ.สนผ.ขว.ทร.  เป็นประธารในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักนโยบายและแผน

พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  ผอ.สนผ.ขว.ทร.  เป็นประธารในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม ขว.ทร. เมื่อ ๔ เม.ย.๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์  ผอ.สนผ.ขว.ทร.  เป็นประธารในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักนโยบายและแผน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง