พล.ร.ต.ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รอง จก.ขว.ทร. เป็นประธานการประชุมร่างระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖...

Release Date : 09-01-2019 14:29:24
พล.ร.ต.ชาญชัยยศ   อัฑฒ์สุวีร์ รอง จก.ขว.ทร. เป็นประธานการประชุมร่างระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖...

พล.ร.ต.ชาญชัยยศ   อัฑฒ์สุวีร์ รอง จก.ขว.ทร. เป็นประธานการประชุมร่างระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖...  ณ ห้องประชุม ขว.ทร. ชั้น ๒ อาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อ ๓ ม.ค.๖๒