พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรประจำ สน.ผชท.ทร. และภริยา รุ่นที่ ๓๐

Release Date : 09-01-2019 14:28:01
พล.ร.ท.อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรประจำ สน.ผชท.ทร. และภริยา รุ่นที่ ๓๐

พล.ร.ท.อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรประจำ สน.ผชท.ทร. และภริยา รุ่นที่ ๓๐ ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ ขว.ทร. เมื่อ ๒ ม.ค.๖๒