รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะฯ ร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานข่าวกรอง ทร.

Release Date : 09-01-2019 14:27:11
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะฯ ร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานข่าวกรอง ทร.

น.อ.หัตถกรนันท์ ศิรธนพรพัชร์ รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร. และคณะฯ ร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานข่าวกรอง ทร. ณ ห้องประชุม บก.นรข.เขตเชียงราย อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยมี น.อ.วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผบ.นรข.เขตเชียงราย และคณะเจ้าหน้าที่ นรข.ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใน ๒๗ ธ.ค.๖๑