พล.ร.ท.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการ ขว.ทร.ที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 09-01-2019 14:26:04
พล.ร.ท.อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการ ขว.ทร.ที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ท.อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ จก.ขว.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการ ขว.ทร.ที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรองแขกชาวต่างประเทศ ขว.ทร. เมื่อ 25 ธ.ค.61