สน.ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา จ้ดให้มีการส่งมอบหน้าที่ ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ระหว่าง น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล กับ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร

Release Date : 12-10-2018 09:30:53
สน.ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา จ้ดให้มีการส่งมอบหน้าที่ ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ระหว่าง น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล  กับ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร

สน.ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา จ้ดให้มีการส่งมอบหน้าที่ ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ระหว่าง น.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล  กับ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่าง ๑ - ๑๐ ต.ค.๖๑