ผชท.ทร.ไทย/ มอสโก และภริยา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ออท. ธนาธิป อุปัติศฤงค์ เนื่องในโอกาสการเข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาย วลาดิมีร์ ปูติน ปธน. แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

Release Date : 12-10-2018 09:26:59
ผชท.ทร.ไทย/ มอสโก และภริยา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ออท. ธนาธิป อุปัติศฤงค์  เนื่องในโอกาสการเข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาย วลาดิมีร์ ปูติน  ปธน. แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ผชท.ทร.ไทย/ มอสโก และภริยา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ออท. ธนาธิป อุปัติศฤงค์  เนื่องในโอกาสการเข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาย วลาดิมีร์ ปูติน  ปธน.  แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ ทำเนียมประธานาธิบดี พระราชวังเครมลิน  เมื่อ 11 ต.ค.61