พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือและภริยา รุ่นที่ ๓๒

Release Date : 22-01-2018 11:17:36
พลเรือโท วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือและภริยา รุ่นที่ ๓๒

พลเรือโท วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือและภริยา รุ่นที่ ๓๒ ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑