พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ นำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันกองทัพไทย

Release Date : 19-01-2018 10:08:54
พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ นำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันกองทัพไทย

พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ นำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานเอนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑