กรมข่าวทหารเรือ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์และการกุศลต่างๆ ตลอดจนเพื่อการสวัสดิการของกำลังพล กรมข่าวทหารเรือ

Release Date : 17-01-2018 17:11:57
กรมข่าวทหารเรือ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์และการกุศลต่างๆ ตลอดจนเพื่อการสวัสดิการของกำลังพล กรมข่าวทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์และการกุศลต่างๆ ตลอดจนเพื่อการสวัสดิการของกำลังพล กรมข่าวทหารเรือ ณ สนามกอล์ฟ สามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑