พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือและคณะ เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ และประสานงานด้านการข่าวกับ หน่วยงานประชาคมข่าว ทร. ในพื้นที่ อ.สัตหีบ

Release Date : 17-01-2018 17:11:02
พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือและคณะ เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ และประสานงานด้านการข่าวกับ หน่วยงานประชาคมข่าว ทร. ในพื้นที่ อ.สัตหีบ

พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือและคณะ เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ และประสานงานด้านการข่าวกับ หน่วยงานประชาคมข่าว ทร. ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกอบด้วย นย. ทรภ.๑ และ สอ.รฝ. เพื่อรับทราบความต้องการด้านการข่าว ในอันที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงของหน่วย เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๖๑