นาวาเอก สามารถ ปราโมศย์

  • นาวาเอก สามารถ ปราโมศย์

  • รองผู้อำนวยการสำนักการข่าว ๑

  • สมรส
  • -
  • -