พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์

  • พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์

  • ผู้อำนวยการสำนักการข่าว

  • สมรส
  • -
  • -