นาวาเอก ศิริพัฒน์ แพงพันธุ์

  • นาวาเอก ศิริพัฒน์ แพงพันธุ์

  • ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

  • สมรส
  • -
  • -