นาวาเอก ศักดิ์สม ประดิษฐ์

  • นาวาเอก ศักดิ์สม ประดิษฐ์

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารเรือ

  • โสด
  • -
  • -