ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสมาคม
ผชท.ทร.ต่างประเทศ
จัดโดย ผชท.อินโดนีเซีย