รอง ผชท.ทร.และภริยาร่วมงาน
พิธีการเปลี่ยนเวรของทหารราชองครักษ์
ณ พระราชวังหลวง มี.ค.57
เมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๖